Bản lề giảm chấn Blum Clip-topTrang 1/1, Có 3 trong số 3 sản phẩm được hiển thị, bắt đầu từ 1 đến 3