Khóa cóc HafeleTrang 1/1, Có 2 trong số 2 sản phẩm được hiển thị, bắt đầu từ 1 đến 2