Máng cho Led dây Hafele LooxTrang 1/1, Có 4 trong số 4 sản phẩm được hiển thị, bắt đầu từ 1 đến 4