Nhà sản xuất: Blumban-le-blum-hafele-clip-thang-342-15-506

Bản lề Blum-Hafele Clip thẳng 342.15.506 (kèm đế)

Hãng sản xuất: Hafele..

36,000₫

ban-le-blum-hafele-clip-cong-vua-342-15-515
ban-le-blum-hafele-clip-cong-nhieu-342-15-516
nem-giam-chan-cho-ban-le-bat-blum-hafele-clip-thang-356-08-900
ban-le-blum-hafele-clip-top-170-do-342-82-500
ban-le-blum-hafele-clip-top-noi-goc-342-87-600
ray-hop-blum-hafele-tamdembox-x4-550-93-775

Ray hộp Blum Hafele Tamdembox X4 550.93.775

Hãng sản xuất: Hafele..

2,343,000₫

ray-hop-blum-hafele-tamdembox-x5-550-93-715

Ray hộp Blum Hafele Tamdembox X5 550.93.715

Hãng sản xuất: Hafele..

2,443,000₫

ray-hop-blum-hafele-tamdembox-x6-553-85-705

Ray hộp Blum Hafele Tamdembox X6 553.85.705

Hãng sản xuất: Hafele..

2,302,000₫

ray-hop-blum-hafele-tamdembox-x7-553-85-735

Ray hộp Blum Hafele Tamdembox X7 553.85.735 (kèm vách kính)

Hãng sản xuất: Hafele..

2,714,000₫

bo-tay-nang-canh-doi-xep-aventos-hf22-blum-hafele-489-hf-2235

Bộ tay nâng cánh đôi xếp Aventos HF22 Blum Hafele 489.HF.2235

Hãng sản xuất: Hafele..

3,480,000₫2,400,000₫

bo-tay-nang-canh-doi-xep-aventos-hf25-blum-hafele-489-hf-2538

Bộ tay nâng cánh đôi xếp Aventos HF25 Blum Hafele 489.HF.2538

Hãng sản xuất: Hafele..

3,838,000₫2,600,000₫

bo-tay-nang-canh-doi-xep-aventos-hf28-blum-hafele-489-hf-2839

Bộ tay nâng cánh đôi xếp Aventos HF28 Blum Hafele 489.HF.2839

Hãng sản xuất: Hafele..

4,220,000₫2,800,000₫

tay-nang-duo-forte-3666-hafele-373-66-632

Tay nâng Duo Forte 3666 Hafele 373.66.632

Hãng sản xuất: Hafele..

416,000₫

bo-co-cau-nang-aventos-hl21-blum-hafele-372-86-511

Bộ cơ cấu nâng Aventos HL21 Blum Hafele 372.86.511

Hãng sản xuất: Hafele..

3,641,000₫

bo-co-cau-nang-aventos-hl23-blum-hafele-372-86-512

Bộ cơ cấu nâng Aventos HL23 Blum Hafele 372.86.512

Hãng sản xuất: Hafele..

3,696,000₫

bo-co-cau-nang-aventos-hl25-blum-hafele-372-86-513

Bộ cơ cấu nâng Aventos HL25 Blum Hafele 372.86.513

Hãng sản xuất: Hafele..

3,982,000₫

bo-co-cau-nang-aventos-hl27-blum-hafele-372-86-514

Bộ cơ cấu nâng Aventos HL27 Blum Hafele 372.86.514

Hãng sản xuất: Hafele..

3,982,000₫

bo-co-cau-nang-aventos-hl29-blum-hafele-372-86-515

Bộ cơ cấu nâng Aventos HL29 Blum Hafele 372.86.515

Hãng sản xuất: Hafele..

5,368,000₫

bo-canh-tay-nang-aventos-hl-300-349mm-blum-hafele-372-86-661

Bộ cánh tay nâng Aventos HL 300-349mm Blum Hafele 372.86.661

Hãng sản xuất: Hafele..

1,452,000₫

bo-canh-tay-nang-aventos-hl-350-399mm-blum-hafele-372-86-662

Bộ cánh tay nâng Aventos HL 350-399mm Blum Hafele 372.86.662

Hãng sản xuất: Hafele..

1,458,000₫

bo-canh-tay-nang-aventos-hl-400-550mm-blum-hafele-372-86-663

Bộ cánh tay nâng Aventos HL 400-550mm Blum Hafele 372.86.663

Hãng sản xuất: Hafele..

1,595,000₫

bo-canh-tay-nang-aventos-hl-450-580mm-blum-hafele-372-86-664

Bộ cánh tay nâng Aventos HL 450-580mm Blum Hafele 372.86.664

Hãng sản xuất: Hafele..

1,705,000₫

bo-tay-nang-aventos-hk23-pf480-1500-blum-hafele-372-94-310

Bộ tay nâng Aventos HK23 PF480-1500 Blum Hafele 372.94.310

Hãng sản xuất: Hafele..

1,894,000₫

bo-tay-nang-aventos-hk25-pf750-2500-blum-hafele-372-94-311

Bộ tay nâng Aventos HK25 PF750-2500 Blum Hafele 372.94.311

Hãng sản xuất: Hafele..

1,894,000₫

bo-tay-nang-aventos-hk27-pf1500-4400-blum-hafele-372-94-312

Bộ tay nâng Aventos HK27 PF1500-4400 Blum Hafele 372.94.312

Hãng sản xuất: Hafele..

1,988,000₫

bo-tay-nang-aventos-hk29-pf3200-9000-blum-hafele-372-94-313

Bộ tay nâng Aventos HK29 PF3200-9000 Blum Hafele 372.94.313

Hãng sản xuất: Hafele..

3,044,000₫

bo-tay-nang-aventos-hk-s-pf220-500-blum-hafele-372-85-511

Bộ tay nâng Aventos HK-S PF220-500 Blum Hafele 372.85.511

Hãng sản xuất: Hafele..

1,100,000₫

bo-tay-nang-aventos-hk-s-pf400-1000-blum-hafele-372-85-512

Bộ tay nâng Aventos HK-S PF400-1000 Blum Hafele 372.85.512

Hãng sản xuất: Hafele..

1,155,000₫

bo-tay-nang-aventos-hk-s-pf360-2215-blum-hafele-372-85-513

Bộ tay nâng Aventos HK-S PF360-2215 Blum Hafele 372.85.513

Hãng sản xuất: Hafele..

1,155,000₫

bo-tay-nang-aventos-hk-xs-20k11-pf200-1000-blum-hafele-372-95-735
bo-tay-nang-aventos-hk-xs-20k13-pf500-1500-blum-hafele-372-95-736
bo-tay-nang-aventos-hk-xs-20k15-pf800-1800-blum-hafele-372-95-737
bo-phu-kien-co-ban-cho-servo-drive-blum-hafele-554-99-991

Bộ phụ kiện cơ bản cho Servo Drive Blum Hafele 554.99.991

Hãng sản xuất: Hafele..

6,112,000₫

bo-dien-servo-drive-cho-tay-nang-aventos-hl21-blum-hafele-372-94-864
bo-dien-servo-drive-cho-tay-nang-aventos-hl23-blum-hafele-372-94-865
bo-dien-servo-drive-cho-tay-nang-aventos-hl25-blum-hafele-372-94-866
bo-dien-servo-drive-cho-tay-nang-aventos-hl27-blum-hafele-372-94-867
bo-dien-servo-drive-cho-tay-nang-aventos-hl29-blum-hafele-372-94-868
bo-dien-servo-drive-cho-tay-nang-aventos-hs-blum-hafele-372-94-600
bo-dien-servo-drive-cho-tay-nang-aventos-hs-blum-hafele-372-94-601
bo-dien-servo-drive-cho-tay-nang-aventos-hs-blum-hafele-372-94-602
bo-dien-servo-drive-cho-tay-nang-aventos-hs-blum-hafele-372-94-603
bo-dien-servo-drive-cho-tay-nang-aventos-hs-blum-hafele-372-94-604
bo-dien-servo-drive-cho-tay-nang-aventos-hs-blum-hafele-372-94-605
bo-dien-servo-drive-cho-tay-nang-aventos-hs-blum-hafele-372-94-606
bo-dien-servo-drive-cho-tay-nang-aventos-hs-blum-hafele-372-94-607
bo-dien-servo-drive-cho-tay-nang-aventos-hs-blum-hafele-372-94-608
ray-hop-blum-hafele-tamdembox-y1-553-82-635

Ray hộp Blum Hafele Tamdembox Y1 553.82.635

Hãng sản xuất: Hafele..

2,298,000₫

ray-hop-blum-hafele-tamdembox-y2-550-90-775

Ray hộp Blum Hafele Tamdembox Y2 550.90.775

Hãng sản xuất: Hafele..

2,648,000₫

ray-hop-blum-hafele-tamdembox-y3-550-90-745

Ray hộp Blum Hafele Tamdembox Y3 550.90.745

Hãng sản xuất: Hafele..

2,659,000₫

ray-hop-blum-hafele-tamdembox-y4-550-94-745

Ray hộp Blum Hafele Tamdembox Y4 550.94.745

Hãng sản xuất: Hafele..

3,338,000₫

ray-hop-blum-hafele-tamdembox-y5-550-93-745

Ray hộp Blum Hafele Tamdembox Y5 550.93.745

Hãng sản xuất: Hafele..

3,449,000₫

ray-hop-blum-hafele-tamdembox-y6-553-85-665

Ray hộp Blum Hafele Tamdembox Y6 553.85.665

Hãng sản xuất: Hafele..

3,811,000₫

ray-hop-blum-hafele-tamdembox-y7-553-85-885

Ray hộp Blum Hafele Tamdembox Y7 553.85.885 (kèm vách kính)

Hãng sản xuất: Hafele..

4,222,000₫

ban-le-blum-hafele-clip-top-cho-goc-mu-342-84-500
ban-le-blum-hafele-clip-top-noi-canh-372-74-990
ban-le-blum-hafele-clip-top-thang-khong-bat-342-81-400
de-dieu-chinh-3d-cho-ban-le-blum-hafele-clip-clip-top-342-20-800
de-cho-nem-nhan-mo-blum-hafele-38mm-356-04-512

Đế cho nêm nhấn mở Blum-Hafele 38mm 356.04.512

Hãng sản xuất: Hafele..

30,000₫

ban-le-la-2-bi-hafele-sus304-489-04-005

Bản lề lá 2 bi Hafele SUS304 489.04.005

Hãng sản xuất: Hafele..

148,000₫

khay-chia-thia-dia-blum-hafele-cho-ray-hop-bi1-555-24-520

Khay chia thìa dĩa Blum-Hafele cho ray hộp BI1 555.24.520

Hãng sản xuất: Hafele..

1,273,000₫

khay-chia-thia-dia-blum-hafele-cho-ray-hop-ki2-555-24-515

Khay chia thìa dĩa Blum-Hafele cho ray hộp KI2 555.24.515

Hãng sản xuất: Hafele..

1,801,000₫

khay-chia-thia-dia-blum-hafele-cho-ray-hop-fi2-555-24-341

Khay chia thìa dĩa Blum-Hafele cho ray hộp FI2 555.24.341

Hãng sản xuất: Hafele..

1,178,000₫

khay-chia-thia-dia-blum-hafele-cho-ray-hop-bi3-555-24-501

Khay chia thìa dĩa Blum-Hafele cho ray hộp BI3 555.24.501

Hãng sản xuất: Hafele..

2,003,000₫

khay-chia-thia-dia-blum-hafele-cho-ray-hop-fi3-555-24-504

Khay chia thìa dĩa Blum-Hafele cho ray hộp FI3 555.24.504

Hãng sản xuất: Hafele..

1,720,000₫

khay-chia-thia-dia-blum-hafele-cho-ray-hop-mi3-555-24-506

Khay chia thìa dĩa Blum-Hafele cho ray hộp MI3 555.24.506

Hãng sản xuất: Hafele..

2,755,000₫

khay-chia-thia-dia-blum-hafele-cho-ray-hop-ki4-555-24-507

Khay chia thìa dĩa Blum-Hafele cho ray hộp KI4 555.24.507

Hãng sản xuất: Hafele..

2,564,000₫

khay-chia-thia-dia-blum-hafele-cho-ray-hop-ti5-555-92-072

Khay chia thìa dĩa Blum-Hafele cho ray hộp TI5 555.92.072

Hãng sản xuất: Hafele..

3,870,000₫

ban-le-blum-clip-top-khong-bat-342-83-400

Bản lề Blum Clip-top không bật 342.83.400

Hãng sản xuất: Hafele..

57,000₫

bo-ray-nhan-mo-toan-phan-movento-tip-on-blum-300mm-433-24-052
bo-ray-nhan-mo-toan-phan-movento-tip-on-blum-350mm-433-24-054
bo-ray-nhan-mo-toan-phan-movento-tip-on-blum-400mm-433-24-056
bo-ray-nhan-mo-toan-phan-movento-tip-on-blum-450mm-433-24-058
bo-ray-nhan-mo-toan-phan-movento-tip-on-blum-500mm-433-24-060
chan-goc-mo-83-do-cho-tay-nang-blum-hf-372-74-997

Chặn góc mở 83 độ cho tay nâng Blum HF 372.74.997

Hãng sản xuất: Hafele..

50,000₫

chan-goc-mo-104-do-cho-tay-nang-blum-hf-372-74-998

Chặn góc mở 104 độ cho tay nâng Blum HF 372.74.998

Hãng sản xuất: Hafele..

50,000₫

bo-day-dan-servo-driver-blum-aventos-554-99-985

Bộ dây dẫn Servo-Driver Blum Aventos 554.99.985

Hãng sản xuất: Hafele..

991,000₫

gia-xoong-noi-ray-hop-blum-600mm-gxb-600

Giá xoong nồi ray hộp Blum 600mm GXB-600

Hãng sản xuất: Hafele..

3,540,000₫

gia-xoong-noi-ray-hop-blum-700mm-gxb-700

Giá xoong nồi ray hộp Blum 700mm GXB-700

Hãng sản xuất: Hafele..

3,590,000₫

gia-xoong-noi-ray-hop-blum-800mm-gxb-800

Giá xoong nồi ray hộp Blum 800mm GXB-800

Hãng sản xuất: Hafele..

3,640,000₫

gia-xoong-noi-ray-hop-blum-900mm-gxb-900

Giá xoong nồi ray hộp Blum 900mm GXB-900

Hãng sản xuất: Hafele..

3,690,000₫

khay-dung-dia-blum-orgaline-555-13-500

Khay đựng đĩa Blum Orgaline 555.13.500

Hãng sản xuất: Hafele..

1,630,200₫

bo-2-khay-gia-vi-blum-orgaline-300mm-554-91-091

Bộ 2 khay gia vị Blum Orgaline 300mm 554.91.091

Hãng sản xuất: Hafele..

1,487,200₫

bo-2-khay-gia-vi-blum-orgaline-400mm-554-91-094

Bộ 2 khay gia vị Blum Orgaline 400mm 554.91.094

Hãng sản xuất: Hafele..

2,175,800₫

khay-de-dao-blum-orgaline-554-91-010

Khay để dao Blum Orgaline 554.91.010

Hãng sản xuất: Hafele..

997,000₫

dung-cu-cat-mang-nilon-blum-orgaline-554-92-600

Dụng cụ cắt màng nilon Blum Orgaline 554.92.600

Hãng sản xuất: Hafele..

1,598,300₫

dung-cu-cat-mang-nhom-blum-orgaline-554-93-001

Dụng cụ cắt màng nhôm Blum Orgaline 554.93.001

Hãng sản xuất: Hafele..

1,498,200₫

nem-giam-chan-cho-ban-le-blum-170-do-973a6000

Nêm giảm chấn cho bản lề Blum 170 độ 973A6000

Hãng sản xuất: Hafele..

90,000₫

Hiển thị từ sản phẩm số 1 đến 15 trên tổng số 72 sản phẩm (5 trang)